van Gogh's letters - unabridged and annotated
 
» Home Switch to: English < Previous   Next >
Letter from Vincent van Gogh to Wilhelmina van Gogh
Arles, 30 March 1888
Relevant paintings:


"Pink Peach Tree in Blossom (Reminiscence of Mauve)," Vincent van Gogh
[Enlarge]


"Blossoming Almond Branch in a Glass with a Book," Vincent van Gogh
[Enlarge]


"Still Life with French Novels and a Rose," Vincent van Gogh
[Enlarge]

W3

Arles, 30 Maart 1888

Lieve zuster,

Om uw brief niet onbeantwoord te laten schrijf ik U dadelijk na ontvangst van Uw schrijven en dat van Moe en U beider goede wenschen.

Ge moet weten dat ik U regt graag meer zou schrijven als t niet ware dat nogal veel dingen er toe bijdragen om me niet meester van mijn tijd te laten en ge moet U niet voorstellen ik doe of laat waar ik precies lust in heb of laat datgene wat ik liever niet deed. Het werk heeft me nu te pakken k denk wel voor altijd en al is zulks niet ongelukkig het geluk stel ik me toch heel anders voor.

Om te beginnen heeft het me hier verbazend veel genoegen gedaan dat tusschen Theo en de Hr. Tersteeg de relaties begonnen zijn om het werk van de schilders van hier die men impressionisten noemt ook in Holland bekend te maken.

Verder ikzelf heb geen spijt naar hier te zijn gegaan daar ik de natuur hier magtig mooi vind.

Tegen t volgend jaar - wanneer de wereldtentoonstelling zal plaats hebben - moet ik een massa dingen maken omdat mijn vrienden zeker ook niet in gebreke zullen blijven dan veel interessants voorhanden te hebben. Niet dat ik of iemand van de schilders met wie ik meer speciaal omgang heb exposeeren zullen met de anderen doch er zal alsdan denkelijk een vrije tentoonstelling naast de officieele worden gehouden. Nu heb ik hier b.v. op dit moment 6 schilderijen onder handen van bloeiende vruchtboomen. En dat wat ik heden thuis heb gebragt zou U welligt bevallen - het is een omgewerkt vak grond in een boomgaard een rieten schutting en twee perzikboomen in volle bloei, Rose tegen een tintelend blaauwe lucht met witte wolken en in zonneschijn.(+)

(+)Ge zult t mogelijk zien daar ik maar besloten heb dit voor Jet Mauve te bestemmen ik heb er op geschreven Souvenir de Mauve, Vincent & Theo.

Ik weet nu zeer wel dat ik zoodanig onderwerp ook elders had kunnen vinden doch als ik naga dat veel schilders t zelfde zullen maken reken ik het geenszins onverschillig te werken in een natuur die ofschoon al mee t zelfde nog als bij ons als onderwerpen gegeven ongetwijfeld veel rijker en kleuriger is.

Verder zijn de menschen hier ook schilderachtig en gelijkt bij ons een bedelaar veeleer op een spook, hier wordt hij een karikatuur. Daar zooals ge t merken zult bij t lezen van Zola en Guy de Maupassant men absoluut wil; in de kunst - iets zeer rijks en iets zeer vroolijks - ook al hebben diezelfden Zola en Maupassant de meest navrante dingen gezegd die ooit gezegd zijn misschien - zoo is dezelfde beweging ook in de schilderkunst aan het beginnen regel te worden.

Bij voorbeeld kan ik me voorstellen dat een schilder van heden iets make als t geen men vindt beschreven in t boek van Pierre Loti, Le mariage de Loti, waar de natuur van Otahite wordt beschreven. Een boek dat ik U erg kan recommandeeren.

Ge begrijpt dat de natuur van t zuiden niet precies kan worden geschilderd met t palet van b.v. Mauve die in t noorden hoort en meester is en blijft in t grijs. Maar het palet van tegenwoordig is absoluut kleurig - hemelsblaauw rose oranje vermilloen hoog geel helder groen helder wijnrood violet.

Maar alle kleuren opvoerende komt men op nieuw tot kalmte en harmonie. En geschiedt er iets dergelijks als met de Wagner muziek die met een groot orchest uitgevoerd daarom met minder intiem is. Alleen men kiest bij voorkeur zonnige en kleurige effekten en niets belet me soms te denken dat later er veel schilders in de tropische landen zullen gaan werken. Ge ziet ik schrijf U enkel over t werk vandaag en ik moet eindigen en weet niet of ik hier nog verder bij zal kunnen schrijven.

Het beste U zelf en Moe toegewenscht en dank voor uwe lbrieven.

Vincent

Mijnerzijds moet ik U zelf ook met een verjaardag gelukwenschen - daar ik U graag iets van mijn werk wou geven dat U bevallen mogt zal ik voor U apart houden een kleine studie van een boek ,en een bloem in grooter formaat met een heele massa boeken met rose geele groene dinslagen en vuurroode - was mijn set 7 Romans Parisiens , t zelfde onderwerp - Theo zal U die meebrengen - ik heb ook een studie voor Jet Mauve.


At this time, Vincent was 35 year old
Source:
Vincent van Gogh. Letter to Wilhelmina van Gogh. Written 30 March 1888 in Arles. Translated by Inge Geerlings, edited by Robert Harrison, number W03.
URL: http://webexhibits.org/vangogh/letter/18/W03-nl.htm.

This letter may be freely used, in accordance with the terms of this site.
» Home Switch to: English < Previous   Next >

 
or find:

webexhibits.org/vangogh/         Credits & feedback